Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  • Quy định mới về hoạt động khuyến mại 09:17 | 25/05/2018
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn