Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 76/2019/NĐ-CP

  • Toàn bộ ưu đãi với cán bộ, công chức, VC vùng ĐBKK từ 01/12/2019 10:12 | 27/11/2019
  • Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019; theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK) được hưởng các chế độ sau:
  • Điểm mới Nghị định 76/2019 về chính sách với CB, CC vùng ĐBKK 10:42 | 11/10/2019
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu một số điểm mới của Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn