Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

  • Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ 01/7/2018 10:09 | 28/05/2018
  • Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP ...
  • Tăng số tiền đóng BHXH, BHYT với 9 nhóm đối tượng kể từ 01/7/2018 08:29 | 25/05/2018
  • Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối của 9 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Do đó, số tiền ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn