Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 71/2016/NĐ-CP

  • 6 hình thức kỷ luật CCVC vi phạm pháp luật thi hành án hành chính 08:15 | 06/07/2016
  • Theo Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án, có 6 hình thức kỷ luật đối với công chức, viên chức (CCVC) vi phạm pháp luật về ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn