Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 69/2016/NĐ-CP

  • Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 09:12 | 29/06/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn