Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

  • Điều kiện kinh doanh thủy sản 10:11 | 03/10/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh thủy sản.
  • Điều kiện kinh doanh chăn nuôi tập trung 07:36 | 26/09/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện kinh doanh chăn nuôi tập trung.
  • Điều kiện khai thác thủy sản 07:00 | 07/08/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện khai thác thủy sản.
  • Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản 09:20 | 18/01/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện đầu tư sản xuất giống thủy sản.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn