Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 65/2012/NĐ-CP

  • Quy định mới về cấp hộ chiếu 14:52 | 29/10/2015
  • Từ ngày 01/12/2015, theo Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định về việc cấp hộ chiếu có một số thay đổi.
  • Không được gia hạn hộ chiếu 08:45 | 08/09/2012
  • Hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu thuyền viên có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn, nếu còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. Trong đó, thời hạn hộ chiếu thuyền viên được tăng thêm 5 năm so với quy ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn