Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định 57/2016/NĐ-CP

  • 6 điều kiện hoạt động thông tin tín dụng 08:11 | 02/07/2016
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn