Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 54/2016/NĐ-CP

  • Quy định về khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN 11:52 | 30/08/2018
  • Mức tạm ứng lần đầu theo quy định tại hợp đồng đã ký kết không vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được duyệt từ ngân sách Nhà nước và trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước năm được cấp có thẩm quyền giao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn