Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

  • Khác biệt khi tính lương của NLĐ có bằng đại học so với cao đẳng 08:27 | 27/12/2018
  • “Tôi đã tốt nghiệp đại học và hiện làm việc cho một Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Vậy mức lương của tôi có cao hơn người chỉ có bằng cao đẳng, trung cấp hay không? Tôi cảm ơn!” – Đây là thắc mắc của chị Lan Hương (Đồng ...
  • Đề xuất quy định mới về thang lương, bảng lương 07:04 | 06/03/2018
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Trong đó, Bộ đề xuất quy ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn