Nghị định 35/2012/NĐ-CP

  • Tăng lương hưu cho cán bộ xã đã nghỉ việc 09:52 | 21/04/2012
  • Từ 01/5/2012, Chính phủ quyết định tăng thêm 26,5 % mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Quy định này được ban hành tại Nghị định 35/2012/NĐ-CP vào ngày 18/4/2012 vừa qua.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn