GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Nghị định 29/2012/NĐ-CP

  • Thẩm quyền tuyển dụng viên chức 10:19 | 14/04/2012
  • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn