Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 28/2015/NĐ-CP

  • Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp từ 2015 13:09 | 26/05/2015
  • Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, thay cho quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn