Nghị định 21/2021/NĐ-CP

  • Điều kiện nhận thế chấp sổ đỏ của hộ gia đình, cá nhân 14:05 | 24/03/2021
  • Theo Nghị định 21/2021/NĐ-CP , việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn