Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị định 18/2012/NĐ-CP

  • Từ 01/6, chính thức thu phí bảo trì đường bộ 17:31 | 16/03/2012
  • Để giải quyết tình trạng thiếu vốn cho bảo trì đường bộ hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Nghị định này quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn