Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định 155/2018/NĐ-CP

  • Điều kiện về nhân sự khi thành lập phòng khám đa khoa 09:26 | 25/06/2019
  • Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Sỹ Mỹ (Đồng Nai) đề nghị giải đáp việc áp dụng quy định nhân sự khi xin cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa ngoài công lập.
  • Bãi bỏ nhiều quy định về quản lý mỹ phẩm 08:16 | 17/11/2018
  • Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn