Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 151/2018/NĐ-CP

  • Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015 08:26 | 10/11/2018
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS các Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BTC; Theo đó, tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn