Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 151/2017/NĐ-CP

  • Khoán kinh phí sử dụng nhà ở và xe công vụ 11:04 | 06/01/2018
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn