GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Nghị định 15/2012/NĐ-CP

  • Hộ KD được thăm dò khoáng sản tối đa 1 ha 13:47 | 14/03/2012
  • Hộ kinh doanh được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản, đồng thời, diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn