Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nghị định 148/2018/NĐ-CP

  • Xử lý kỷ luật lao động sẽ tiến hành nhanh chóng hơn 10:41 | 26/10/2018
  • Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018 là đã quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động theo hướng thuận tiện hơn cho người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn