Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 146/2017/NĐ-CP

  • Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN từ 01/02/2018 15:02 | 21/12/2017
  • Hiện nay, tất cả khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ (không phân biệt là ít hay nhiều) cho người lao động của doanh nghiệp đều là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 của Nghị định ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn