Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định 126/2017/NĐ-CP

  • Quy định lại phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa 15:21 | 28/12/2019
  • Trong thời gian qua, cơ chế, chính sách cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước luôn được Bộ Tài chính chú trọng từ việc đưa ra định hướng đến tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong từng thời kỳ triển khai. Dù vậy, Bộ Tài chính dự kiến tiếp tục sửa đổi các ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn