Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định về hóa đơn điện tử. Sau đây là loạt bài viết liên quan đến Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn