Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 12/2012/NĐ-CP

  • Điều kiện lập tổ chức phi CP nước ngoài 17:26 | 05/03/2012
  • Nhà nước Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi Chính phủ (PCP) nước ngoài hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 12/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01/3/2012.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn