Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đây là loạt bài viết liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức:

  • Toàn bộ trường hợp có thể được tiếp nhận vào làm viên chức 10:32 | 29/09/2020
  • Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP , căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp sau:
  • Chế độ tập sự đối với viên chức mới nhất 08:41 | 29/09/2020
  • Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 29/9/2020), chế độ tập sự đối với ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn