Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 112/2020/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Sau đây là loạt bài viết liên quan đến việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn