Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Nghị định 11/2012/NĐ-CP

  • Thứ tự ưu tiên thanh toán trong bảo lãnh 14:29 | 25/02/2012
  • Khi xử lý tài sản của bên bảo lãnh, thứ tự ưu tiên thanh toán (ƯTTT) cho bên nhận bảo lãnh được sắp xếp như sau: ƯTTT giữa các bên cùng nhận bảo lãnh; và giữa bên nhận bảo lãnh với bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp, bên nhận đặt cọc, bên nhận ký ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn