Nghị định 105/2012/NĐ-CP

  • Các trường hợp được tổ chức Lễ Quốc tang 08:41 | 17/03/2018
  • Căn cứ Nghị định 105/2012/NĐ-CP tổ chức lễ tang cán bộ, công, viên chức thì cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ Quốc tang:
  • Hạn chế việc đưa tin về tang lễ nhà nước 09:11 | 21/12/2012
  • Đối với các tang lễ cấp nhà nước trở lên, các phương tiện thông tin đại chúng sẽ không được đưa tin, đăng bài viết về người từ trần trước khi có thông báo chính thức của ban tổ chức Lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn