Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 101/2012/NĐ-CP

  • Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 09:17 | 01/02/2018
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  • Chuẩn hóa thanh toán không dùng tiền mặt 11:29 | 30/11/2012
  • Từ ngày 26/3/2013, Tổ chức cung ứng dịch vụ: trung gian thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, người sử dụng dịch vụ này khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán phải làm hợp đồng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn