Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 100

  • Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi nhiều quy định về thuế 09:11 | 30/07/2016
  • Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế . Toàn văn File PDF của ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn