Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nghị định 08/2015/NĐ-CP

  • Sửa đổi, bổ sung 76 Điều về thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan 08:32 | 15/07/2017
  • Để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, ngày 14/7, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo lấy ý ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn