Nghị định 04/2014/NĐ-CP

  • Cách "đòi tiền" từ Thiên Ngọc Minh Uy 08:17 | 12/05/2017
  • Việc công khai quy trình thanh lý hợp đồng của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy là cách để người tham gia hệ thống của Thiên Ngọc Minh Uy nắm được và chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  • Thay đổi nhiều quy định về hóa đơn từ ngày 01/01/2018? 15:59 | 26/04/2017
  • Bộ Tài chính đang Dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị định ...
  • Điều kiện doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in 08:53 | 25/06/2015
  • Công ty của bà Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) tổ chức quản lý bãi trông giữ xe theo hình thức ghi, xé vé cho khách hàng và báo cáo doanh thu dựa trên cuống vé. Hiện nay, Công ty có kế hoạch sử dụng thẻ từ để kiểm soát khách ra-vào, in hóa đơn tính tiền ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn