Mobile Money

Mobile-Money là hình thức thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản viễn thông để mua bán hàng hóa, dịch vụ theo Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn