Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn