Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 10:43 | 03/07/2013
  • Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 với điểm nổi bật nhất chính là quy định mới về thuế suất.
  • “Cởi trói” khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại? 08:43 | 22/05/2013
  • Tham gia đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị bỏ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị với doanh nghiệp, thay vì nâng lên mức 15%.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn