Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Luật thuế tài sản

  • 16:06 | 04/06/2012
  • Không chờ đến phiên chất vấn trực tiếp, bức xúc của cử tri về phí giao thông đã qua đại biểu của mình đến địa chỉ cần chất vấn.
  • 11:00 | 02/04/2012
  • Đề án “Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020” mà Bộ Tài chính vừa công bố xem xét cả việc xây dựng Luật thuế tài sản để đánh thuế nhà.
  • Sẽ đánh thuế nhà 10:58 | 02/04/2012
  • T - Bộ Tài chính cho biết đang triển khai nghiên cứu việc xây dựng Luật thuế tài sản. Theo ông Phạm Đình Cường - cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), thuế tài sản gồm thuế đất và tài sản trên đất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn