Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

  • Hướng dẫn mới về thuế giá trị gia tăng 10:14 | 05/12/2014
  • Theo Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014: “Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn