Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012

  • Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ 10:14 | 26/07/2013
  • Nghị định 83/2013/NĐ-CP vừa được ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012, trong đó có quy định về điều kiện nộp dần tiền nợ thuế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn