Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật quản lý thuế sửa đổi

  • Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế 14:25 | 26/06/2013
  • (HQ Online) - Từ ngày 1-7-2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành. Theo đó, có 38 vấn đề sửa đổi, bổ sung liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế nội địa trên tổng số 120 Điều của Luật hiện hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn