Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật quản lý Thuế

  • Căn cứ ấn định thuế đối với doanh nghiệp 10:13 | 17/10/2020
  • Doanh nghiệp nếu vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị ấn định số thuế phải nộp. Theo đó, căn cứ dùng để ấn định thuế đối với doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế 2019 , cụ thể:
  • Cách tính thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế 07:42 | 10/12/2018
  • Đơn vị của ông Lê Đình Giản (Bình Dương) chuẩn bị quyết toán thuế TNCN năm 2012 - 2016. Ông Giản hỏi, nếu kiểm tra phát hiện đơn vị ông kê khai thiếu số thuế phải nộp thì sẽ bị xử phạt trong phạm vi thời gian nào (ngày cơ quan thuế quyết định kiểm ...
  • Bổ sung quy định về cơ chế quản lý rủi ro trong quản lý thuế 15:08 | 16/04/2018
  • Nhờ những quy định tại Luật Quản lý thuế về nguyên tắc áp dụng cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) trong quản lý thuế mà thời gian qua, việc áp dụng QLRR đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, để quản lý hiệu quả hơn nữa vẫn cần sửa đổi một số nội dung ...
  • Sẽ thay đổi quy định xử lý số tiền thuế thừa quá 10 năm? 08:21 | 20/11/2017
  • Bộ Tài chính muốn bổ sung quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quá 10 năm để cơ quan quản lý thuế không phải theo dõi khoản tiền thuế thừa quá thời hạn 10 năm trên hệ thống kế toán tập trung, đảm bảo quyền lợi cho doanh ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn