GỠ RỐI PHÁP LÝ PHÁT SINH DO COVID-19

Luật phí và lệ phí

  • Tổng hợp các văn bản quy định về phí và lệ phí mới nhất 16:14 | 29/11/2016
  • Từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí 2015 chính thức có hiệu lực. Theo đó, các loại phí và lệ phí sẽ áp dụng theo các quy định mới. Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin cập nhật các văn bản quy định các loại phí và lệ phí để quý thành viên thuận ...
  • Đề xuất sửa đổi Danh mục phí và lệ phí 09:49 | 17/12/2014
  • Bộ Tài chính đang dự thảo Luật phí và lệ phí. Trong đó, Bộ này đề xuất bổ sung một số loại phí và lệ phí vào Danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn