Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật Nuôi con nuôi

  • Cân nhắc việc cho người đồng giới nhận con nuôi 13:53 | 12/01/2013
  • Pháp luật nước ta hiện hành chưa cho phép hai người cùng giới kết hôn cũng như nhận con nuôi. Nhu cầu có con, nuôi con của các cặp đồng tính là có thật, nhưng phải chăng chưa quá bức xúc, đòi hỏi pháp luật phải điều chỉnh?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn