Luật nghĩa vụ quân sự 2015

  • Đã kết hôn có phải đi nghĩa vụ quân sự không? 09:30 | 02/10/2020
  • Các trường hợp miễn, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018. Tuy nhiên, kết hôn không nằm trong các trường hợp được miễn và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, cụ ...
  • Cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự 16:35 | 15/09/2020
  • Công dân không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo khi đến độ tuổi quy định phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn