Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

luật khiếu nại

  • Có thể tố cáo qua email, điện thoại 18:39 | 23/08/2011
  • Người tố cáo được gửi nội dung phản ánh tiêu cực bằng thư điện tử, fax, điện thoại hoặc tài liệu nghe được, nhìn được là những điểm mới vừa được bổ sung trong dự thảo Luật Tố cáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn