Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn