Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật Giá 2012

  • Điểm mới trong Luật Giá 2012 18:00 | 06/07/2012
  • Sau một thời gian dài trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất chung, ngày 20/6/2012 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Giá 2012.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn