Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Luật doanh nghiệp 2014

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng toàn văn Luật doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

  • Những đổi mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2014 15:36 | 09/12/2014
  • Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực kể từ 01/7/2015; So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn