Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Luật doanh nghiệp

  • Nhiều cải cách quan trọng trong Luật Doanh nghiệp 2020 07:46 | 19/07/2020
  • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn