Luật chứng khoán

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Luật chứng khoán quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  • Chính thức mở room cho nhà đầu tư nước ngoài 13:49 | 26/06/2015
  • Chiều ngày hôm qua 25-6-2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn