luật bảo hiểm y tế

  • Hướng dẫn về Bảo hiểm y tế năm 2015 14:06 | 25/11/2014
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP để hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, có một số điểm đáng chú ý sau:
  • Mức đóng, hỗ trợ bảo hiểm y tế 11:00 | 24/11/2014
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó quy định cụ thể đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ bảo hiểm y tế…

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn